Partij

GroenLinksaf is een lokale partij met aandacht voor mens, dier en milieu. In Waalwijk zetten we ons al bijna 30 jaar in – binnen de gemeenteraad en daarbuiten – voor een groene, sociale, open en democratische gemeente. Soms eigenwijs, als dat nodig is. En altijd bereid tot samenwerking waar dat nuttig kan zijn. Want principes, idealen én argumenten geven wat ons betreft de doorslag.

Bij GroenLinksaf vinden we het prettig om commentaar en ideeën, kritiek en alternatieven te horen, ook van mensen die niet direct bij de politiek betrokken zijn.

Dus: wilt u iets kwijt, trek ons dan aan onze jas. Daar zijn we voor. Al zijn we het misschien niet altijd honderd procent met elkaar eens: wij luisteren wél.

Ons verkiezingsprogramma gaat ergens over. Niet om ‘politieke onderonsjes’. Maar echt over ons: wij, die met z’n allen in de gemeente Waalwijk wonen of werken. Over leven. En over hoe we dat op de beste manier voor elkaar krijgen, voor iedereen. Ook voor toekomstige generaties.