Geert Hulsbos (Penningmeester)

Ik ben Geert Hulsbos, in 1955 geboren in Amsterdam. Vanaf oktober 2015 ben ik dus 60 jaar oud.

Ik werk als docent Geschiedenis op het Willem van Oranje College in Waalwijk. Mijn interessevelden (die voor een flink deel samenhangen met dit werk): sociale gelijkheid in de samenleving nastreven, zoeken naar vreedzame oplossingen in plaats van militair geweld. Deze twee interessevelden hangen nadrukkelijk samen met mijn kerkelijke achtergrond. Ik ben lid van de PKN-gemeente Ambrosiuskerk. Wat mij betreft hebben geloof en politiek alles met elkaar te maken.

Sinds 1999 woon ik in Waalwijk. Deze plaats heb ik leren kennen als een heel plezierige en mooie leefomgeving. Een omgeving waar je zuinig op moet zijn. Daarom steun ik graag de “groene” tak van GroenLinksaf. Daarbij komt dat deze politieke club ook een heel plezierige is. In een doorgaans heel ontspannen sfeer zoeken we naar oplossingen voor wat er in onze gemeente speelt. Daarbij ben ik trots op de heel open en ontvankelijke manier waarop onze drie raadsleden het politieke spel spelen. In GroenLinksaf is mijn rol die van secretaris.

Het gedegen werk van de GroenLinksaf’se raadsleden en hun betrouwbaarheid als het op het naleven van gemaakte afspraken aankomt heeft gemaakt dat de steun voor GroenLinksaf in de afgelopen vijftien jaar gestaag is gegroeid. Het is fijn dat de Waalwijkse gemeenschap GroenLinksaf steeds meer weet te waarderen!