Frank den Braven (Fractievoorzitter)

frank
Ik ben Frank den Braven (1960) en woon sinds 1972 in Waalwijk. Ik ben docent Engels op het Dr. Mollercollege in Waalwijk, getrouwd met Manon en heb twee kinderen: Gijs en Anne.

Toen in 1982 Waalwijk Linksaf opgericht werd sloot ik me daar meteen bij aan. Het idee van één lokale progressieve partij die kleine partijen een stem in de raad kon geven, sprak me enorm aan. Sinds 2006 ben ik als raadslid voor GroenLinksaf actief.

“Als raadslid maak ik me sterk voor alle inwoners van Waalwijk. De afgelopen jaren hebben de sociaal zwakkere inwoners van Waalwijk het hoe langer hoe moeilijker gekregen het hoofd boven water te houden. De invoering van alle nieuwe wettelijke maatregelen waar we door de landelijke politiek mee opgezadeld zijn, kan voor problemen zorgen, maar hoeft niet slecht te zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat er niet alleen naar geld gekeken wordt. Uitgangspunt is dat er echt naar mensen waar het om gaat geluisterd wordt. We moeten zorgen dat er een echte participatie maatschappij ontstaat, een maatschappij waarin iedereen meedoet. GroenLinksaf staat voor dit uitgangspunt, en ik zal mijn uiterste best doen de gemeentepolitiek deze richting laten kiezen. U kunt op mij rekenen.”