ANBI status

De ANBI-status is per 1 januari 2014 verleend. De belastingdienst registreerde deze status onder de naam Stichting Waalwijk Linksaf, onder dossiernummer 90826.
Waalwijk Linksaf is onder de Waalwijkse bevolking beter bekend onder de naam GroenLinksaf.

Het fiscaalnummer van GroenLinksaf is: 8167.10.430

De secretaris van GroenLinksaf is Pierre van Meeuwen, Hugo Verrieststraat 20, 5144 SB te Waalwijk.

Het bestuur van GroenLinksaf bestaat uit:

Voorzitter: Elly Baggerman, Hoogeinde 14, 5142GC WAALWIJK
Penningmeester: Geert Hulsbos, Max Regerpark 45, 5144TP WAALWIJK
Secretaris: Pierre van Meeuwen. Hugo Verrieststraat 20, 5144 SB WAALWIJK

Bestuursleden van GroenLinksaf ontvangen geen enkele vorm van beloning voor hun activiteiten voor GroenLinksaf.

Doel van Stichting Waalwijk Linksaf
Het bevorderen van de bewustwording van de Waalwijkse bevolking en groepen of personen hieruit ten aanzien van:

  • de eigen woon-, werk- en leefsituatie en de daarin voorkomende waarden, normen en verbanden;
  • de mogelijkheid en noodzaak om zelf deel te nemen aan de vormgeving van de eigen woon-, werk- en leefsituatie;
  • de bevolking van Waalwijk te betrekken bij de besluitvorming rondom henzelf en hun omgeving en dit mogelijk te maken door, waar nodig, bestaande machtsstructuren te doorbreken en te streven naar openheid en democratisch bestuur.

De inkomsten van GroenLinksaf bestaan voor het overgrote deel uit wat de raadsleden die voor GroenLinksaf actief zijn in de Waalwijkse gemeenteraad afdragen aan de partijkas. De uitgaven die worden gedaan betreffen kosten om partijleden te informeren en te betrekken bij de politieke activiteiten en kosten in het kader van de verkiezingen. Ook wil GroenLinksaf elk jaar een initiatief, door Waalwijkers ontwikkeld en uitgevoerd ten goede komend aan de Waalwijkse bevolking, subsidiëren. In het afgelopen jaar was dit de stichting Wereldboom, in het kader van Wollukstock.

Financieel jaarverslag 2017 GroenLinksaf