GroenLinksaf Natuurlijk! Programma 2018-2022

GroenLinksaf Natuurlijk!

GroenLinksaf ziet veel uitdagingen voor de periode 2018 – 2022 en wil die in voortdurende samenspraak met de Waalwijkse bevolking tegemoet treden. Wij willen een bestuurscultuur creëren waarin inwoners echt gehoord worden. Ook in Waalwijk zijn er problemen die landelijk en in de hele westerse wereld zichtbaar zijn. Die vragen om een vernieuwende aanpak. Daarbij denken we aan het groeiende verschil tussen rijk en arm, de bedreiging van het milieu en klimaat, en de te geringe aandacht voor duurzaamheid en werkgelegenheid. Maar GroenLinksaf is geen sombere partij. Wij zijn ervan overtuigd dat heel veel problemen opgelost kunnen worden. En natuurlijk zijn er ook kansen! Het is wat ons betreft van groot belang dat we iedereen wijzen op deze kansen, en daar samen met zo veel mogelijk mensen mee aan de slag gaan. Met dit programma laten we weten op welke manier we dat de komende tijd willen doen.

Wie doet er mee?