Over dieren

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners van onze gemeente hebben een gezelschapsdier, zoals een hond, kat, cavia of konijn. Gezelschapsdieren maken ons leven aangenamer. In het buitengebied bevinden zich ook landbouwhuisdieren, zoals varkens en koeien. Zij verdienen een diervriendelijk bestaan.
De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren, zoals vogels en insecten. Dieren horen bij de samenleving. Zij dragen bij aan een kleurrijke en levendige gemeente. Ze verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt voor zowel huisdieren, als voor vrij en in het wild levende dieren.
Onze bijzondere zorgen verdienen de bijen. Zij zijn van levensbelang voor de groeten- en fruitteelt. Bijen worden met uitsterven bedreigd door het toepassen van monoculturen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat wij willen:

• De ontwikkeling van een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.
• Goede voorlichting over dierenwelzijn op de gemeentelijke website.
• De gemeente stimuleert met allerlei voorzieningen in de stedelijke woonomgeving de mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels (aanleg van dichte hagen, nestkasten, bijenkasten, zwaluwtorens, toerpassing van vogelvide onder daken).
• Het ontwikkelen van een schuilstallenbeleid voor het buitengebied zodat ‘verrommeling’ wordt voorkomen.
• Geen ruimte voor megastallen op Waalwijks grondgebied en zo mogelijk het terugdringen van intensieve veehouderij.
• Het planten van drachtplanten in gemeentelijk groen om de bijenstand te bevorderen.
• Kinderboerderijen ontwikkelen tot educatieve centra.
• De gemeente zet zich in voor ecoducten over de N261.