Over cultuur

Kunst en cultuur zijn het gezicht van de gemeenschap: ze vormen de expressie van wat die gemeenschap voelt, denkt en wel of niet wil. Om deze expressie goed vorm te geven is een rijke nuancering nodig. We hebben behoefte aan kunst en cultuur in heel veel facetten. Onze samenleving is permanent in verandering. Met kunst en cultuur kijk je twee kanten op: voorwaarts (de toekomst in) en achterwaarts (het verleden verwerkend). Daarvoor zullen wij in kunst en cultuur zowel het bestaande (monumenten en cultureel erfgoed, bijvoorbeeld) moeten koesteren als het vernieuwende kansen moeten geven. Een gemeente die rijk is aan kunst en cultuur heeft aantrekkingskracht voor anderen. Daarom vindt GroenLinksaf dat kunst en cultuur iets is om in te investeren, niet om op te bezuinigen. Het centrum van Waalwijk moet aantrekkelijk blijven, ook voor de jeugd.

Wat wij willen:

• Jong geleerd is oud gedaan. Vervlecht daarom de activiteiten van De Leest, het Kunstencentrum, het Regionaal Archief en onze amateurverenigingen met het onderwijs. Laat leerlingen van de Waalwijkse scholen hier intensief kennis mee maken.
• Het Waalwijkse gemeentearchief maakt deel uit van het regionaal archief. Samen met de andere gemeenten waarvan het archief daar berust moet worden gewerkt aan een verdere optimalisering van de (met name educatieve) opdracht.
• Onze voorzieningen moeten zo laagdrempelig mogelijk worden. Door middel van de ‘Waalwijkpas’ moet tegen een betaalbare prijs het gebruik ervan mogelijk worden gehouden.
• GroenLinksaf is voor het behoud van de bibliotheek in Waalwijk. De bibliotheek heeft een belangrijke educatieve en ontmoetingsfunctie in Waalwijk.
• Als gemeente bewaken we de staat van onderhoud van alle gebouwen die als monument zijn benoemd. De eigenaren ervan hebben de plicht om deze bouwwerken in optimale staat te houden: daar moeten ze op worden aangesproken.
• Culturele activiteiten en het Schoenenmuseum in het oude raadhuis.