Programma

De afgelopen vier jaar waren voor GroenLinksaf niet de makkelijkste. De coalitiepartijen hielden zo strak vast aan de afspraken in het coalitieakkoord dat we erg hard moesten vechten om de zaken die wij belangrijk vinden in ieder geval besproken te krijgen. Toch was onze aanwezigheid in de raad ook in deze periode zeker zinvol. Als meest progressieve partij in de Waalwijkse politiek is het ons gelukt een aantal aanpassingen in het beleid voor elkaar te krijgen die er voor zorgden dat het sociale gezicht van Waalwijk niet helemaal verdween onder de lawine van beton en asfalt waar de coalitie de afgelopen raadsperiode, ondanks alle bezuinigingen, het geld aan uit heeft willen geven. Op bijna alle voorzieningen voor mensen is de laatste vier jaar bezuinigd. Instellingen die zich bezig houden met armoedebestrijding hebben het in Waalwijk heel druk, de armoede neemt toe. En dat terwijl er andere keuzes mogelijk waren die een hoop ellende hadden kunnen voorkomen.

Van het moment van onze oprichting af hebben wij aandacht gevraagd voor het milieu en de zwakkeren in onze samenleving. Dit geluid is de komende periode meer dan ooit nodig. Er gaat heel veel veranderen,, iedereen gaat de gevolgen van de bezuinigingen in de komende raadsperiode voelen. De gemeente moet veel meer doen met veel minder geld. Het risico bestaat dat het milieu als lastig en duur gezien gaat worden en naar de achtergrond verdwijnt. Jongeren, ouderen, zieke en gezonde mensen zullen meer kwijt zijn voor veel minder gemeentelijk welzijnsbeleid. De keuzes die in de komende periode gemaakt worden zullen bepalen waar die pijn het hardst gevoeld gaat worden. Juist daarom is het belangrijk nu een partij als GroenLinksaf in de raad te hebben. Een partij die zich in de achter ons liggende raadsperiodes sterk gemaakt heeft voor eerlijke verdeling van de welvaart, een partij die, nu het economisch allemaal minder gaat, zich in de komende raadsperiode sterk zal maken voor het eerlijk verdelen van de pijn. Een partij die verder kijkt dan cijfertjes maar nadenkt over wat die cijfertjes betekenen voor de mensen die door die cijfertjes vergeten dreigen te worden. Een partij die meedenkt met iedereen die ons nodig heeft. Een partij die er voor wil zorgen dat we niet hoeven te denken over overleven, maar over leven! Als u vindt dat het anders moet, groener en socialer, stem dan op GroenLinksaf.

Verandering moet je kiezen!

Frank den Braven