Dilek Odabasi-Seker

Over mijzelf

Mijn naam is Dilek Odabasi-Seker. Ik ben geboren (1972) in Turkije, getrouwd met Hayrettin en heb twee studerende zoons; Rauf (1998) en Mert (2001). Vanaf maart 2010  tot mei 2018 ben ik raadslid geweest voor GroenLinksaf.  Daarnaast was ik de afgelopen jaren werkzaam in de financiële sector als financieel adviseur en vanaf 2015 als accountmanager / relatiemanager.

Ik was een jaar of 18 toen ik lid werd van GroenLinksaf. Ik heb binnen de partij verschillende functies mogen vervullen en ben in 2010 de raad ingekomen. Naast mijn politieke activiteiten in Waalwijk ben ik in 2011 en in 2015 kandidaat geweest voor de provinciale staten. Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Ik vind het geweldig om namens mijn partij, via de politiek mijn bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Wat tot nu toe mijn hobby was, is mijn baan geworden. Ik ga de komende jaren mijn functie als wethouder vanuit dezelfde passie en enthousiasme vervullen,  zoals ik dat de afgelopen acht jaar als raadslid heb gedaan.

Dankzij uw steun hebben wij onze partij zien groeien en bloeien. Daar ben ik enorm trots op, en ben  iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd enorm dankbaar voor.