Op weg naar een klimaatneutraal Waalwijk: kaders opwek duurzame energie vastgesteld

29-01-2021

Waalwijk klimaatneutraal in 2043. Gisteravond is er een belangrijke stap gezet om deze ambitie te realiseren. De gemeenteraad heeft namelijk de kaders vastgesteld waarin de opwek van duurzame energie zal plaatsvinden door de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (KGODE) aan te nemen.

De kadernota is tot stand gekomen met veel betrokkenheid uit de samenleving. De gemeente heeft een omvangrijk participatietraject georganiseerd en ook de gemeenteraad heeft de opwek van duurzame energie veelvuldig besproken in verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden. Echter hadden we graag gezien dat jongeren meer betrokken waren geweest.

Buiten het belang van de verduurzaming van onze energievoorziening in het kader van klimaatverandering is er ook een groot belang om de impact van de opwek van duurzame energie op de leefbaarheid en de leefomgeving te beperken. We dienden daarom een amendement in met LokaalBelang, VVD, D66 en CDA, waar we onder andere vragen om een afstandscriterium en een uitgebreide milieu effect rapportage (mer). Het amendement is aangenomen en daarmee zetten we onze vervolgstappen zorgvuldig met aandacht voor de mensen, het landschap en de natuur.

Comments are closed.