Mevrouw Pouw verlaat de fractie van GroenLinksaf

Tot onze grote spijt heeft raadslid Annelies Pouw de fractie van GroenLinksaf verlaten. Ondanks alle pogingen die door bestuur en fractie gedaan zijn om haar te overtuigen van het belang van het nakomen van afspraken, heeft zij gemeend haar eigen plan te moeten trekken.

Mevrouw Pouw heeft bij het aanvaarden van haar zetel alle afspraken die door de partij in de coalitie gemaakt zijn geaccepteerd. Één van die afspraken is dat het plan voor de wijk Akkerlanen gesteund wordt. Door deze afspraak kon GroenLinksaf een wethouder leveren en de invulling van het plan nog enigszins beïnvloeden. De plannen voor Akkerlanen zijn dan ook groener en duurzamer geworden. Verder kon GroenLinksaf door coalitiedeelname ook andere zaken uit haar programma verwezenlijken.

Mevrouw Pouw zit in de raad omdat GroenLinksaf in de coalitie zit, tenslotte is zij niet met voorkeurstemmen gekozen. De breuk in de fractie en het meenemen van de zetel is extra wrang omdat Mevrouw Pouw alleen in de raad zit door de afspraken over het steunen van Akkerlanen. In twee jaar tijd is meerdere malen gesproken over het plan, maar in al die tijd heeft zij nooit aangegeven af te willen wijken van de ook door haar geaccepteerde afspraken.

GroenLinksaf hecht er waarde aan te benadrukken dat Mevrouw Pouw natuurlijk de vrijheid had zich te onthouden van stemming. GroenLinksaf vraagt nooit van haar raadsleden vóór een voorstel te stemmen waar zij principieel problemen mee hebben. Je houden aan gemaakte afspraken is echter ook een principiële keuze, net zoals tijdig laten weten dat je afspraken wilt breken. Wij betreuren het dat Mevrouw Pouw dat in beide gevallen niet op heeft kunnen brengen.

Comments are closed.