Goed gedrag doet volgen!

‘Goed gedrag doet volgen!’ zo luidde de motie die tijdens de gemeenteraad op 10 oktober werd besproken.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen onbewust gedrag volgen uit hun omgeving. Zo kan de wijk waarin u woont, uw gedrag onbewust beïnvloeden. De kennis die uit dit onderzoek is vergaard, zal worden gebruikt om zo Waalwijk te gaan verbeteren.

Er is naar voren gekomen dat een verbodsbord niet altijd het gewenste gedrag bevordert. In tegendeel, deze borden kunnen zelfs leiden tot averechts gedrag. Zo bevestigd Veilig Verkeer Nederland dat het weghalen van verkeersborden het verkeer veiliger zal maken. Een ander nadeel aan deze borden is dat ze zo nu en dan een onveilig gevoel geven aan de inwoners. Als ergens verbodsborden staan zal dat zijn, omdat juist op die plekken de werking het hardst nodig zal zijn. Dit schrikt inwoners af, sommige zullen weldra een rechtsomkeert maken. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in het wandelpark, zoals hieronder te zien is:

Maar het zien van goed gedrag kan mensen ook aansporen om dit voorbeeld te volgen. Zo kan er met behulp van deze omgevingspsychologie het gedrag van de inwoners worden beïnvloed.

Om dit te realiseren heeft Groenlinksaf deze motie ondertekent, opdat beter gedrag van de inwoners leidt tot een betere, schonere en veiligere buurt. Volgens de motie kan dit gewenste resultaat behaald worden doormiddel van het weghalen van een aantal overbodige borden. De regel, betreft het weghalen van verbods- en gebodsborden, geldt wel: ‘alleen daar waar mogelijk!’ Het weghalen zal alleen kunnen als dit niet in tegenstrijd gaat met de regel om duidelijk een verbod of gebod aan te moeten geven. Door deze borden weg te halen zal onder anderen ook het straatbeeld verbeteren.

Uiteindelijk is er gestemd en werd de motie aangenomen door het college. Nu zal er op korte termijn actie worden ondernomen om snel resultaten te kunnen boeken.

Door het verwijderen van verbodsborden creëren we hopelijk een evenwichtiger en veiliger Waalwijk!

Comments are closed.