Donatie aan Stichting Supervrouw

17-02-2021

Op zondag 14 februari overhandigde onze voorzitter Frank den Braven een cheque ter waarde van €500,- aan Stichting Supervrouw.

Elk jaar biedt GroenLinksaf financiële steun aan een lokaal initiatief dat een bijdrage levert aan een groene en sociale gemeente. Zo doneerden we in 2019 een bedrag van €750,- aan het Woonzorgcentrum Elzenhoven in Sprang-Capelle voor de ontwikkeling van de (be)leeftuin van het verzorgingshuis. Stichting Supervrouw is het initiatief dat voor het jaar 2020 gekozen is. Normaal gesproken steunen we alleen initiatieven die strikt lokaal zijn, maar voor Stichting Supervrouw wordt een uitzondering gemaakt.

Stichting Supervrouw is een stichting gevestigd in Waalwijk die vrouwen met borstkanker ondersteunt. De missie van Stichting Supervrouw is kennis uit te dragen over de gevolgen van het behandeltraject van borstkanker en hoe vrouwen meer de regie kunnen nemen tijdens en na het behandeltraject. Een aantal concrete doelen van de stichting zijn om vrouwen met borstkanker een verwenbehandeling te geven, vrouwen met borstkanker te begeleiden bij een stamceltraject en meer bekendheid te geven aan stamcelbehandeling. We hopen met de donatie een waardevolle bijdrage te leveren aan de realisatie van deze doelen.

Voor het jaar 2021 is GroenLinksaf nog op zoek naar een lokaal initiatief dat bijdraagt aan het versterken van de Waalwijkse samenleving en streeft naar een groenere en socialere gemeente. Heb je een leuk idee, maar onvoldoende middelen om het te realiseren? Of kan jouw initiatief financiële steun gebruiken om zich verder te ontwikkelen? Stuur dan een mail naar info@groenlinksaf.nl met daarin een duidelijke omschrijving van het initiatief en hoe het bijdraagt aan de Waalwijkse samenleving en een eenvoudige begroting op basis waarvan de aanvraag beoordeeld kan worden.

Comments are closed.