Cultuurnota

Als er geen cultuur is dan is er geen gezonde maatschappij. Zo sprak ons fractielid Björn Bögemann afgelopen donderdag 17 september tijdens de raadsvergadering. We zijn als GroenLinksaf erg tevreden dat er een cultuurnota komtWij vinden dat de gemeente een stap in de goede richting zet, maar we zijn er nog niet helemaal. Daarom adviseerden we het college om nog eens hun blik te werpen op de cultuurtafeljongeren en op de kernen. Verder hebben wij vragen gesteld aan het college wat betreft het uitvoeringsprogramma 

Comments are closed.