Burgerbegroting, jij mag het zeggen!

GroenLinksaf vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken en beslissen over gemeentelijk beleid. Zij kennen hun eigen buurt goed en weten wat er speelt. ‘Jij mag het zeggen’ is een prominent onderdeel van ons verkiezingsprogramma.

Nu gaat Waalwijk aan de slag voor een burgerbegroting. In het coalitieprogramma ‘Samen duurzaam vooruit’ hebben we afgesproken te kijken hoe we een burgerbegroting voor een deel van het gemeentelijk budget kunnen vormgeven. De fractie van GroenLinksaf opperde dit idee al bij de begroting van 2016. We zijn blij dat we dit initiatief nu op basis van het coalitieprogramma verder gaan oppakken.

De komende tijd staat in het teken van zoeken naar een manier die past bij Waalwijk. Zo wordt op 29 januari een LAB georganiseerd om het idee verder uit te diepen met inwoners en organisaties Meer informatie en aanmelden op gemeentelijke website. Heb jij ideeën, zorg dat je er bij bent! De raadswerkgroep communicatie, waar Björn Bögemann lid van is, gaat kijken hoe andere gemeenten dit succesvol aanpakken. 2019 wordt het jaar dat we echt werk gaan maken van een burgerbegroting.

Björn Bögemann

Comments are closed.