Besluit B van 6 februari: Een Duurzamer Waalwijk

Op donderdagavond 6 februari vond het Debat & Besluit (B) plaats in de raad. Met een ruime meerderheid zijn de raadsvoorstellen ‘Aankoop Reigerbosweg 12 te Waalwijk’, ‘Visie Duurzaam Waalwijk 2030’ en ‘Kadernota grootschalige opwek duurzame energie’ aangenomen door de raadsleden. Van het ‘Grondstoffenbeleidsplan stap 2’ is een T-punt gemaakt. Dit betekent dat het voorstel herzien wordt. Onze betogen vind je onderaan dit bericht.
Hieronder volgt een kort verslag van de besluiten van gisteravond.

GroenLinksaf is blij dat het 10 jaar lopende dossier van de Reigerbosweg is gesloten en dat daarmee een oplossing voor de culturele verenigingen is verwezenlijkt. Daarnaast vindt onze partij wel dat de gemeente goed moet nadenken over hoe zij in de toekomst om zal gaan met dergelijke zaken. Hierover lees je meer in ons betoog over dit onderwerp.

Dat de duurzaamheidsvisie voor 2030 is aangenomen is volgens GroenLinksaf een zeer goede zaak. Het is namelijk erg belangrijk dat duurzaamheid een grote rol speelt bij alle besluiten die de gemeente neemt. Met deze visie wordt bewustwording gecreëerd van het belang van duurzame innovaties en worden er essentiële speerpunten benoemd.
Een stukje uit de Visie Duurzaamheid Waalwijk 2030 luidt als volgt:

“Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig om de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen en om klimaatbestendig en water-robuust te zijn. Er is urgentie in de forse vermindering van de uitstoot van CO2, met het oog op de (aanstaande) klimaatveranderingen.”

Ook met het aannemen van de ‘concept kadernota grootschalige opwek duurzame energie’ is onze partij erg tevreden. Wij vinden het namelijk van groot belang dat er verduurzaming van de energievoorziening plaatsvindt zodat fossiele brandstoffen vervangen worden door hernieuwbare bronnen.

Dat het grondstoffenbeleidsplan herzien wordt, vindt GroenLinksaf belangrijk omdat er nog meer alternatieven onderzocht moeten worden voordat er miljoenen worden geïnvesteerd. Daarnaast kunnen we de wensen van onze inwoners natuurlijk niet negeren.

In verband met het late tijdstip werd de vergadering geschorst en werd er afgesproken de vergadering as dinsdagavond 11 februari te vervolgen. Dinsdag worden dan nog het raadsvoorstel ‘Ontwikkeling Haven 8 oost’ en de moties over openbare toiletten van LokaalBelang en SGP en over controleverordening/auditcomité van onze partij in samenwerking met VVD en LokaalBelang besproken. De vergadering zal om 19:30 uur van start gaan.

Betoog_Kadernota_Grootschalige_opwek

Betoog_Reigerbosweg_12

Betoog_Grondstoffenbeleid_Stap_2

Comments are closed.