Algemeen: Vergaderingen van de gemeenteraad

Raad Waalwijk

De raad vergadert in een vierweekse cyclus op donderdagavond. Deze cyclus is vastgelegd in een vergaderschema.
Op Notubiz kun je de agenda van de betreffende vergadering inzien.

Elke week: Waalwijks podium
Week 1: inwonersavond
Week 2: discussieavond met aansluitend raadsvergadering (A)
Week 3: informatieavond
en op dinsdag agendacommissie
Week 4: raadsvergadering (B)

Waalwijks podium – wekelijks tussen 19.00 en 19.30 uur
Inwoners kunnen een brief, petitie of burgerinitiatief* kort toelichten en overhandigen aan de raad.

Inwonersavond – week 1 om 19.30 uur
De raad nodigt inwoners en organisaties hiervoor uit. Zij kunnen dan meeluisteren, meepraten en hun mening geven over onderwerpen, die nog op de agenda van de raad komen. Tijdens deze avond verzamelen raadsleden informatie. Deze avond kan ook worden benut voor wijk- of werkbezoeken.

Discussieavond met aansluitend raadsvergadering (A) – week 2 om 19.30 uur
De raad bespreekt voorstellen (incl. burgerinitiatieven*) die op de raadsagenda staan. Dat doet hij met inwoners en organisaties. Ook worden brieven aan de raad en petities besproken, die de raad op de agenda van deze avond heeft gezet. Inwoners kunnen zich aanmelden om mee te praten.

Aansluitend stelt de raad in deze eerste raadsvergadering vast welke voorstellen hamerstukken en bespreekstukken worden. Hamerstukken (A-stukken) neemt de raad zonder discussie aan. Bespreekstukken (B-stukken) komen op de agenda van de tweede raadsvergadering (B) in week 4. Deze raadsvergadering duurt kort.

Informatieavond – week 3 om 19.30 uur
De raad wordt dan geïnformeerd over een onderwerp. Ook inwoners en organisaties zijn van harte welkom om te komen luisteren.

Raadsvergadering (B) – week 4 om 19.30 uur
De raad debatteert en neemt een besluit over de B-stukken en burgerinitiatieven. Inwoners en organisaties zijn van harte welkom om te komen luisteren.

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met de griffie: griffie@waalwijk.nl of 0416-683 445.

* Burgerinitiatief
Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen, dan kunt u hiervoor een burgerinitiatief indienen. Neem contact op met de griffie over de spelregels

Comments are closed.