Elly Baggerman (voorzitter)

elly

Ik ben Elly Baggerman, getrouwd, 3 kinderen en 2 kleinkinderen.

Sinds 1975 woon ik naar tevredenheid in Waalwijk. Vanaf begin jaren 80 ben ik actief voor Groenlinksaf, toen nog Waalwijk Linksaf. Ik wilde me graag inzetten voor een partij die zich hard maakt voor een sociale en groene politiek. In het begin door mee te doen in de steunfractie. Daarna door zelf actief te worden in de lokale politiek. Van 1997 tot 2002 als raadslid. In 1997 als enig raadslid voor Groenlinksaf.   Gelukkig is dat nu wel anders. Na de laatste verkiezingen hebben we voor het eerst 3 zetels!

In 2004 was ik als formateur betrokken bij het tot stand brengen van een nieuw college na  een bestuurscrisis. Dit leidde ertoe dat Groenlinksaf voor het eerst in haar bestaan een  wethouder leverde en bestuursverantwoordelijkheid nam.  Na de verkiezingen van 2006 werd ik wethouder. Ik heb het altijd een hele eer gevonden  deze taak te mogen vervullen. Helaas van korte duur. In 2008 ben ik als wethouder  opgestapt, omdat de politieke situatie onhoudbaar geworden was. Aanleiding was een  onderzoek naar vermeende rassendiscriminatie in Waspik.  Daarna ben ik bestuurslid geworden, sinds enkele jaren in de rol van voorzitter.

In de luwte van het politieke gekrakeel vind ik het van belang steeds op zoek te gaan naar  nieuwe leden om de continuïteit te waarborgen.

Ik ben werkzaam als docent in het MBO bij het ROC in Tilburg. In 2010 heb ik een  postacademische coachopleiding afgerond. Het begeleiden en coachen van mensen staan bij mijn werkzaamheden centraal en daarin  vind ik mijn passie.  Als coach van een examengroep  binnen het MBO, als intern begeleider van HBO  ­stagiaires en als coach voor nieuw politiek talent bij Groenlinksaf.

Mijn hobby’s zijn  naast de lokale politiek, reizen, schilderen en tuinieren.    De afgelopen jaren heb ik met plezier in Waalwijk gewoond. Je hoort vaak: Waalwijk is te groot voor een dorp, maar wil maar niet een echte stad worden.   En wat mij betreft is dat ook niet nodig.  Vooral geen grote uitbreidingen meer. Na de nieuwe woonwijk Driessen en industriegebied  Haven 7 is het mooi geweest.   Waalwijk dient de grenzen aan groei te erkennen en zou voor kwaliteit van de samenleving  moeten kiezen. Voorlopig blijf ik hier wonen, want Waalwijk zelf is niet alleen de moeite waard, de omgeving  is ook prachtig.